MY-RELIEF-projektet kommer att uppnå följande resultat när det är slutfört:

1. Ett omfattande program för vuxenutbildning, tillgängligt för allmänheten och användbart på mobila enheter, kommer att finnas till förfogande för arbetstagare (55+) med långvarig ländryggsmärta, på fem officiella EU-språk (engelska, svenska, italienska, litauiska, portugisiska). Programmet kommer att innehålla de ovannämnda fyra INTELLEKTUELLA MÅL (IOs): korta videofilmer med arbetstagare och experter (IO1), handbok för hälsoundervisning för fysiskt och mentalt välbefinnande (IO2), mobilbaserat datorspel för själv bedömning (sk serious game) (IO3) och MOOC (IO4).

2. Användningen av ett digitalt tillvägagångssätt för att leverera utbildningsprogrammet möjliggör anpassning av inlärningsupplevelsen till slutanvändarnas behov och testning av deras faktiska inlärningsresultat. Utbildningspaketet förväntas vara till nytta för arbetstagare (55+) involverade i en pilotprovning (minst 100 personer), men också för de arbetstagare som använder paketet i framtiden. Paketet för vuxenutbildning förväntas:

– att öka arbetstagares (55+ år) kunskap om evidensbaserade strategier för självhantering av ländryggsmärta
– Att förbättra arbetstagares (55+ år) förvärvande av färdigheter för att tillämpa självhanteringsstrategier inom alla livsområden (arbete, hem, fritid etc.)

Med tanke på projektets långsiktiga påverkan förväntas arbetstagare (55+år) med långvarig ländryggsmärta som är involverade i pilotprovningen (minst 100 personer) rapportera förbättrade resultat efter en uppföljning (2 månader efter avslutad utbildning), inklusive:
a) förbättrad medvetenhet och förmåga att övervaka, begränsa och hantera smärta i ryggen;
b) förbättrad fysisk och mental hälsa och välbefinnande;
c) förbättrad tillfredställelse med liv och arbete;
d) förbättrade transversella färdigheter/kompetenser