Detta dokument är utformat som ett komplement till MyRelief-appen och vår onlinekurs (MOOC). Informationen i häftet bygger, där det varit möjligt, på internationella kliniska riktlinjer för hantering av ländryggssmärta (kliniska riktlinjer ger förslag på hur olika hälsoproblem bör hanteras). Länkar till dessa riktlinjer, samt annan information som använts i arbetet med riktlinjen i detta häfte, finns inkluderade i slutet av häftet.

Häftet är indelat i summerande paragrafer som redogör för de viktigaste rekommendationerna för hantering av ländryggssmärta. Paragraferna är korta och innehåller länkar till ytterligare resurser som kan vara till hjälp, på så vis kan du läsa mer om de ämnen som är viktiga för dig. Informationen i häftet är särskilt utformat för vuxna personer över 55 år och som arbetar. Fokus ligger i detta häfte på saker du själv kan göra för att hantera din ryggsmärta. Som komplement finns det i slutet av häftet en kort sektion med viss information om ämnen som kirurgi, röntgen, mediciner och alternativa terapier som ofta kan vara viktigt för personer med ryggsmärta. Vårdpersonal, forskare och personer med långvarig ländryggssmärta har bidragit till utvecklingen av detta häfte.