Ländryggsmärta är en av de främsta orsakerna till funktionshinder i hela världen, det kan orsaka begränsningar i det dagliga livet, begränsningar i arbetet och det är förknippat med stora sociala och ekonomiska bördor för individer, deras familjer och samhället. Arbetsförhållanden kan påverka ryggsmärta både positivt och negativt  – till exempel låg arbetstillfredsställelse, mycket stillasittande arbetsuppgifter eller arbetsuppgifter som är tunga och repetitiva kan ha en negativ inverkan på smärta i ryggen. Arbetande vuxna över 55 år anställda i stillasittande och fysiskt ansträngande arbeten kan dessutom möta ytterligare utmaningar när det gäller att hantera smärta i ryggen och information, vägledning och stöd behövas.

Huvudmålet med MY-RELIEF-projektet är att förbättra kunskaper och färdigheter hos arbetstagare  (55+ år) beträffande evidensbaserade strategier som kan hjälpa individer att hantera smärta i ryggen inom alla personliga områden (arbete, familj, fritid etc.). Vi kommer att utveckla material som stöder självhantering baserat på  fokusgrupper och evidensbaserad information från internationella kliniska riktlinjer.

MY-RELIEF projektets mål är att:

1) DESIGN och UTVECKLA ett vuxenutbildningspaket för ökad kunskap och färdigheter relaterade till evidensbaserade strategier för självhanterande av ländryggsmärta.

2) Testa utbildningspaketet med ett lämpligt antal slutanvändare (arbetstagare, 55+ år med långvarig ländryggsmärta);

3) FINALISERA utbildningspaketet innehållande all feedback som mottagits från primära och sekundära målgrupper;

4) IMPLEMENERA och VIDAREUVECKLA de intellektuella målen på en bredare EU-nivå, vilket säkerställer HÅLLBARHET och ANVÄNDNING av projektresultat också på lång sikt.