Lundo universitetas yra reitinguojamas kaip vienas iš 100 geriausių pasaulyje. Universitete sprendžiamos sudėtingos problemos ir globalūs iššūkiai bei stengiamasi užtikrinti, kad žinios ir naujovės būtų naudingos visuomenei. Medicinos fakultetas yra vienas iš aštuonių Lundo universiteto fakultetų, o Sveikatos mokslų katedra yra viena iš šešių Lundo universiteto Medicinos fakulteto katedrų. Katedros veiklos sujungia sveikatos mokslų švietimą ir tyrimus per glaudų bendradarbiaudamą su bendrosios sveikatos priežiūros, regionų valdžios institucijomis ir aplinkine visuomene. Tyrimų grupė „Dalyvavimas, senėjimas ir kasdienis gyvenimas“ yra viena iš 12 katedros tyrimų grupių, kurios pagrindinis dėmesys skiriamas vyresnio amžiaus žmonėms, žmonėms su fizine ir pažintine negalia bei jų namų sąlygoms: intervencijos vertinimus ir išilginius tyrimus, taip pat psichometrinį metodikos tobulinimą.

Ulsterio universitetas pasižymi nacionaline ir tarptautine reputacija dėl kompetencijos, inovacijų ir įsitraukimo regione, ženkliai prisidėdamas prie ekonominės, socialinės ir kultūrinės Šiaurės Airijos plėtros. Pagrindinės universiteto veiklos yra mokymas ir mokymasis, švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų, technologijų ir žinių perdavimo galimybių išplėtimas. Nors universiteto istorija siekia karalienės Viktorijos laikus, tikslai nukreipti į ateitį. Universiteto studentai yra viso to, ką įstaiga veikia, centre, o kiekvienas iš keturių universiteto miestelių siūlo platų bakalauro ir magistro kursų spektrą, kuris įtrauks studentus ir suteiks jiems įgūdžių, reikalingų jų karjerai kurti. Universitete studijuoja daugiau kaip 27 tūkst. studentų, dirba 2349 darbuotojai ir universitetas yra vienas iš 3 proc. TOP pasaulio universitetų. Gyvybės ir sveikatos mokslų fakultetas yra pagrindinis su sveikata susijusio švietimo teikėjas, kuriame mokosi beveik 6500 studentų ir dirba apie 250 akademinių darbuotojų. Fakultetą sudaro septyni fakultetai (mokyklos) (Biomedicinos, Geografijos ir aplinkos mokslų, Sveikatos mokslų, Slaugos, Farmacijos ir farmokologijos mokslų, Psichologijos ir Sporto). Kalbant apie mokslinių tyrimų rezultatus, fakultetas yra vienas iš penkių geriausių Jungtinės Karalystės slaugos / sveikatos ir biomedicinos mokslų universitetų („Research Excellence Framework 2014“). Sveikatos mokslų mokykla yra seniausia įsteigta Jungtinėje karalystėje.

Nacionalinis sveikatos ir senėjimo tyrimų institutas (INRCA – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani) yra Ankoroje (Italijoje) įsikūrusi viešoji valstybinė organizacija, kurios padaliniai veikia trijuose Italijos srityse: Lombardijoje (šiaurinėje dalyje), Markė (vidurio Italijoje) ir Kalabrijoje (pietuose), kaip geriatrijos ligoninės, globos namai, Alzheimerio dienos priežiūros centras ir tyrimų padaliniai. INRCA misija yra dvejopa: užtikrinti sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą vyresnio amžiaus žmonėms; atlikti fundamentalius, taikomuosius ir teorinius tyrimus ilgaamžiškumo ir senėjimo klausimais. INRCA tikslas yra atlikti integruotus ir daugiadisciplininius senėjimo ir vyresnio amžiaus žmonių priežiūros tyrimus, taikant skirtingas perspektyvas: klinikinę, biologinę ir socialinę bei ekonominę. Pastarąjį tyrimų komponentą visų pirma įgyvendina Socio-ekonominių senėjimo tyrimų centras (CRESI), kuris vykdo tarpdisciplininius gerontologinius tyrimus, kurio pagrindinis tikslas yra prisidėti prie holistinio senėjimo proceso supratimo iš demografinės, socialinės, ekonominės ir politinės perspektyvų, ne tik tradicinių geriatrinių klinikinių tyrimų ar aiškinamosios perspektyvos.

Virtual Campus yra plėtros, mokymų ir konsultacines paslaugas informacinių sistemų ir technologijomis grįsto mokymosi srityse teikianti MVĮ. Porto mieste, Šiaurės Portugalijoje, įsikūręs „Virtual Campus“ yra atskilusi kompanija. Ji atsiskyrė nuo mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos grupės GILT, dirbusios ir tyrimus vykdžiuosios Porto politechnikos -inžinerijos mokykloje. „Virtual Campus“ sėkmingai sukūrė daugialypės terpės e-mokymosi turinį ir rimtuosius žaidimus skirtingoms platformoms (stacionariems kompiuteriams, mobiliesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams) skirtingose aplinkose (internete, autonominėse) skirtingiems tikslams įgyvendinti (profesiniam mokymuisi, skubios pagalbos tarnyboms, aukštajam mokslui, viduriniam išsilavinimui) ir skirtingomis apimtimis (europiniai projektai, sutartys su klientais).


Tech4Care srl yra novatoriškas italų startuolis, MVĮ, atskilęs nuo Markė politechnikos universiteto. Tech4Care yra įsikūrusi Ankonoje. Startuolis buvo įkurtas 2015 m. gruodį. Jį įsteigė sveikatos priežiūros srities tyrinėtojų grupė, siekianti palengvinti naujovių perkėlimą iš mokslinių tyrimų projektų į realią praktiką. „T4C“ personalą sudaro tarpdisciplininė grupė iš 8 socialinių mokslų, inžinerijos ir slaugos specialistų, turinčių žinių ir specifinių kompetencijų sveikatos ir technologinių tyrimų, plėtros, praktikos ir mokymo srityse. Šiuo metu „Tech4Care“ siekia sukurti novatoriškas programas pažeidžiamiems ir silpniems žmonėms jų kasdieniame gyvenime, suteikiant jiems galimybę gyventi savarankiškiau ir rūpintis savo sveikata kaip įmanoma geriausiai. „Tech4Care“ turi specifinių kompetencijų, reikalingų sprendžiant brandžių ir pagyvenusių žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis, poreikius, diegiant novatoriškus profesinės priežiūros ir paramos paketus kartu su naujomis technologijomis, padedančiomis gyventi, stebėti,rūpintis savimi, sveika gyvensena ir reabilitacija.


1922 m. įkurtas Kauno technologijos universitetas (KTU) yra vienas iš didžiausių ir seniausių technologinių universitetų Baltijos šalyse. Integruodamas švietimą, mokslinius tyrimus, inovacijas ir pramonę, KTU savo veiklą orientuoja į žmogaus gyvenimo kokybės gerinimą, valstybingumo raidos spartinimą, tvarų ir novatorišką šalies augimą. KTU Informatikos fakultetas (KTU IF) plėtoja šių sričių tyrimus: intelektualiosios ir multimodalinės žmogaus ir kompiuterio sąsajos; išmaniosios aplinkos ir išmanieji namai; daiktų ir paslaugų internetas, ateities internetas; realaus laiko sistemų tyrimai ir plėtra; IT saugumas; dirbtinis intelektas; interneto paslaugų kūrimas ir pritaikymas žmogaus fiziologijos kompiuteriniams modeliams, informacinių sistemų semantika ir žiniomis paremta inžinerija.