Šis dokumentas yra kaip papildoma medžiaga MyRelief projekto metu sukurtai mobiliajai programėlei ir MAIK. Kur įmanoma, informacija šiame vadove yra paremta tarptautinėmis klinikinėmis gairėmis, siekiant suvaldyti nuolatinį apatinės nugaros dalies skausmą (remiantis klinikinėmis gairėmis, pateikiami patarimai nugaros skausmui suvaldyti). Nuorodos į gaires, kuriomis remiamasi, bei kitą šiam vadovui rengti naudotą informaciją, pateikiamos šio vadovo pabaigoje.

Vadovą sudaro apibendrinamosios dalys, kuriose pateikiamos pagrindinės rekomendacijos kovai su apatinės nugaros dalies skausmu. Šios dalys yra trumpos ir jose pateikiamos nuorodos į papildomus informacijos šaltinius, kur galėsite rasti išsamesnę informaciją jums rūpimomis temomis. Šioje brošiūroje esanti informacija buvo atrinkta ir pritaikyta tikslingai – vyresniems nei 55 metų dirbantiems asmenims. Dėmesys sutelkiamas į tai, ką galite padaryti norėdami suvaldyti nugaros skausmus. Vadovo pabaigoje trumpai pateikiama šiek tiek informacijos tokiomis temomis kaip chirurgija, tyrimai, vaistai ir alternatyvios terapijos priemonės, kurios dažnai yra svarbios žmonėms, kenčiantiems nuo nugaros skausmų.