Apatinės nugaros dalies skausmas yra viena iš pagrindinių negalios priežasčių visame pasaulyje. Tai gali sukelti kasdienio gyvenimo apribojimus, darbo apribojimus ir yra susijusi su didele socialine ir finansine našta asmenims, jų šeimoms ir visai ekonomikai. Darbo sąlygos gali teigiamai ir neigiamai paveikti apatinės nugaros dalies skausmą – pavyzdžiui, galimas žemas pasitenkinimas darbu, sudėtinga vykdyti daugkartines sunkias užduotis, gali turėti neigiamos įtakos apatinės nugaros dalies skausmui. Dirbantys suaugusieji, vyresni nei 55 metų, gali susidurti su papildomais iššūkiais, kaip valdyti apatinės nugaros dalies skausmus, todėl gali prireikti informacijos, patarimų ir palaikymo.

Pagrindinis projekto „MY-RELIEF“ tikslas yra patobulinti dirbančių suaugusiųjų (55 metų ir vyresnių) žinias ir įgūdžius, susijusius su įrodymais pagrįstomis strategijomis, kurios gali padėti asmenims suvaldyti apatinės nugaros dalies skausmus visose asmeninėse srityse (darbo, šeimos, laisvalaikio ir kt.). Mes parengsime medžiagą, naudodamiesi fokus grupių informacija ir įrodymais, gautais iš tarptautinių klinikinių rekomendacijų.

„Projekto„ MY-RELIEF “tikslai yra šie:

1) SUDARYKTI ir VYSTYTI švietimo paketą, skirtą skatinti žinių ir įgūdžių, susijusių su įrodymais pagrįstomis strategijomis, padedančiomis savarankiškai valdyti apatinę nugaros skausmą, įgijimą.

2) Išbandyti mokymo paketą su tinkamu skaičiumi galutinių vartotojų (subrendusių darbuotojų su nugaros skausmais) penkiose Europos Sąjungos (ES) šalyse;

3) Užbaigti mokymo paketą, apimantį visus atsiliepimus, gautus iš pirminės ir antrinės tikslinių grupių;

4) Projekto rezultatų (IO) SKLAIDA platesniame ES lygyje, užtikrinant projekto rezultatų tvarumą ir naudojimą taip pat ir ilguoju laikotarpiu“.