MY-RELIEF-projektet kommer att uppnå följande resultat när det är slutfört:

1. Ett omfattande program för vuxenutbildning, tillgängligt för allmänheten och användbart på mobila enheter, tillgängligt för arbetstagare (55+) med långvarig ländryggssmärta på fem officiella EU-språk (engelska, svenska, italienska, litauiska, portugisiska). Programmet kommer att innehålla de ovannämnda fyra INTELLEKTUELLA MÅL (IOs): korta videofilmer med arbetstagare och experter (IO1), handbok för hälsoundervisning för fysiskt och mentalt välbefinnande (IO2), mobilbaserat datorspel för själv bedömning (sk serious game) (IO3) och MOOC (IO4).

2. Användningen av ett digitalt tillvägagångssätt för att leverera utbildningsprogrammet möjliggör anpassning av inlärningsupplevelsen till slutanvändarnas behov och testning av deras faktiska inlärningsresultat. Utbildningspaketet förväntas vara till nytta för arbetstagare (55+) involverade i en pilotprovning (minst 100 personer), men också för de arbetstagare som använder paketet i framtiden. Paketet för vuxenutbildning förväntas: – att förbättra medvetenhet, motivering och välbefinnande för arbetstagare (55+) om hur man hanterar den fysiska miljön (t.ex. på jobbet, hemma), fysisk och mental hälsa och hälsosamt beteende . – att utveckla och förbättra TRANSVERSALA färdigheter rörande ergonomi, självhantering av smärta och hälsobeteende, stimulera kritiskt och innovativt tänkande, intra-personliga färdigheter för självdisciplin och organisatoriska färdigheter, som är tillämpliga i olika personliga, arbetsmässiga och familjära sammanhang.

Med tanke på projektets långsiktiga påverkan förväntas arbetstagarna (55+) med långvarig ländryggssmärta som är involverade i pilotprovningen (minst 100 personer) rapportera om förbättrade förhållanden efter en uppföljning (2 månader efter avslutad utbildning), inklusive:

a) förbättrad medvetenhet och förmåga att övervaka, begränsa och hantera smärta i ryggen;

b) förbättrad fysisk och mental hälsa och välbefinnande;

c) förbättrat liv och trivsel;

d) förbättrade transversala färdigheter (kritiskt och innovativt tänkande, intrapersonliga färdigheter, organisatoriska färdigheter).